Zalo 0946.341.441

Hương táo xanh không ngọt

Còn hàng

Giá 15.000₫

Hương táo xanh  không ngọt, Hương táo xanh (không ngọt) thưng đưc s dng trong son dưng môi, du massage, nưc hoa, các sn phm sa tm, hoàn toàn không có Phthalate. Không cha bt kỳ gluten, formaldehyde, hoc formaldehyde.

Tỷ l hương liu khuyên dùng trong son dưng môi khong 0,4-4% trong sn phm đã hoàn thành.

Hương táo xanh không ngọt. Các loại du hương liu đã đưc Cc qun lý thc phm và dưc phm Hoa Kỳ kim đnh. Các thành phn có trong hương liu đưc coi là các thành phn an toàn. Hương liu có tác dng giúp son dưng môi có mùi dịu nhẹ và hấp dẫn hơn.

Hương táo xanh  không ngọt các loi du hương liu đưc to ra bng phương pháp chưng ct, du da thủy phân
Nếu bn mun sn phm ca bn có v ngọt, Hương táo xanh không ngọt có thể s dng thêm cht to ngt lng -
saccharin - m phm an toàn cho các sn phm dành cho môi.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng