Zalo 0946.341.441

1. Đối tượng tham gia

Tất cả cá nhân, pháp nhân có khả năng giới thiệu và bán sản phẩm của FPN trực tiếp đến người tiêu dùng, hay thông qua hình thức online, không giới hạn độ tuổi và vùng địa lý.

2. Đặt hàng và giao nhận sản phẩm

CTV được quyền đặt mua sản phẩm của FPN không bị giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, số lượng Sản phẩm được cung cấp có thể bị hạn chế tùy thuộc vào số lượng Sản phẩm sẵn có tại FPN vào từng thời điểm. 

Việc đặt mua sản phẩm có thể bằng điện thoại, email, facebook hay trên website . Mỗi đơn hàng không bị giới hạn về số lượng hay giá trị đơn hàng tối thiểu. FPN sẽ hỗ trợ 50% phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ và miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 2.000.000đ.

CTV sẽ đặt và nhận hàng tại Showroom của FPN nếu tại nơi CTV sinh sống FPN có đặt Showroom. Các tỉnh thành còn lại không có Showroom của FPN sẽ được giao hàng đến địa chỉ do CTV chỉ định. Các chi phí cho việc gửi hàng (nếu có) sẽ được FPN cộng thêm vào giá sản phẩm do CTV chịu.

3. Giá bán sản phẩm

Giá bán sản phẩm cho CTV  sẽ được giảm/chiết khấu theo quy định trong Chính sách  CTV và căn cứ vào các điều kiện trong Chương trình bán hàng được FPN công bố và áp dụng vào từng thời điểm. Tuy nhiên, mức giảm giá sẽ không vượt qua 50% trị giá sản phẩm được CTV mua.

Để tính mức độ giảm giá/chiết khấu, FPN sẽ sử dụng phần mềm (FPNGOM) được thiết kế chuyên dùng để theo dõi việc mua hàng của các CTV. Hai Bên cùng thống nhất việc tính toán của FPNGOM là căn cứ cho việc giảm giá/chiết khấu.

CTV sẽ thực hiện thanh toán mua sản phẩm trước khi nhận sản phẩm (trừ khi được FPN đồng ý khác đi bằng văn bản). Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt tại Showroom của FPN hoặc bằng phương thức thanh toán khác được FPN chấp nhận.

4. Thành viên bán lại Sản phẩm

Giá bán sản phẩm cho người tiêu dùng là giá được niêm yết trên website của FPN và có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, giá bán này chỉ có tính chất hướng dẫn và CTV không bắt buộc phải áp dụng mức giá này (Giá sản phẩm được niêm yết trên website là giá chưa tính VAT và không xuất hóa đơn tài chính)

CTV kinh doanh sản phẩm dưới tên của mình và tự chịu mọi chi phí cũng như rủi ro trong kinh doanh. FPN không chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của CTV bao gồm việc đăng ký, báo cáo, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành. CTV sẽ không được hoàn lại các chi phí liên quan đến công việc kinh doanh của mình.

5. Giới thiệu và bảo trợ CTV khác:

CTV có thể giới thiệu và bảo trợ người khác có đủ điều kiện theo quy định của FPN.

Chi tiết các quy định về việc giới thiệu và bảo trợ CTV được nêu trong Chính sách CTV.

6. Quyền lợi của Thành viên:

Thành viên được hưởng các quyền lợi bao gồm chiết khấu, tiền thưởng và các lợi ích khác được quy định cụ thể tại Chương trình Bán hàng của FPN.

Chương trình bán hàng có thể được FPN thay đổi vào từng thời điểm và được thông báo cho tất cả CTV.

7. Quyền và nghĩa vụ của CTV:

Đưa tin trung thực, chính xác và không gian dối về loại, chất lượng, giá cả, công dụng cách thức sử dụng của sản phẩm được bán, về lợi ích của việc tham gia làm CTV của FPN và về hoạt động của FPN. 

Không được có các hành vi mua chuộc, dụ dỗ, ép buộc người khác trở thành CTV của FPN.

Không được yêu cầu người được mình bảo trợ trả bất kỳ khoản phí nào dưới danh nghĩa khóa học, khóa đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác. 

Được hưởng các lợi ích của CTV được quy định trong Chính sách CTV.

Được tham dự miễn phí các khóa đào tạo, huấn luyên do FPN tổ chức cho các CTV theo chương trình đào tạo do FPN quy định.

8. Quyền và nghĩa vụ của FPN:

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho CTV.

Chịu trách nhiệm chất lượng của sản phẩm được bán và giải quyết các khiếu nại của CTV và người tiêu dùng.

Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho CTV theo chương trình đào tạo do FPN quy định.

9. Thời hạn và chấm dứt cộng tác

Quyền lợi CTV và nghĩa vụ của FPN sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau

Trong vòng 3 tháng liên tiếp, nếu CTV không đặt mua sản phẩm thì hệ thống sẽ tự xóa tên CTV mà không cần báo trước.

CTV có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho FPN. 

Khi CTV vi phạm bất kỳ quy định nào của FPN hay có những hành vi đe dọa đến hoạt động và quyền lợi của FPN, FPN có quyền đơn phương chấm dứt tư cách CTV sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho CTV. 

Khi chấm dứt tư cách CTV vì bất kỳ lý do gì, FPN sẽ thanh toán cho CTV trong vòng 30 ngày làm việc tất cả mọi khoản lợi ích bằng tiền mà CTV được hưởng theo Quy định của chương trình bán hàng. 

Tất cả quyền lợi, giảm giá, chiết khấu được hưởng từ hệ thống của CTV sẽ chấm dứt kể từ ngày CTV hoặc FPN gởi thông báo chấm dứt quan hệ cộng tác giữa hai bên.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng