Zalo 0946.341.441

1/ Chính sách chiết khấu dành cho CTV

CTV của FPN được hưởng 2 loại chiết khấu :

  1. Giới thiệu sản phẩm của FPN với người tiêu dùng, đặt hàng và hưởng ngay khoản chênh lệch giữa giá bán niêm yết trên website và giá ưu đãi dành cho CTV ( chiết khấu trung bình là 25%, tỉ lệ này có thể thay đổi theo thời điểm )
  2. Giới thiệu người khác làm CTV và hưởng thêm chiết khấu từ 3-15% trên tổng doanh số của nhóm bảo trợ trực tiếp.
  • Tổng doanh số của nhóm dùng để tính chiết khấu là doanh số tính trên giá bán sản phẩm ưu đãi cho CTV ( không bao gồm VAT )
  • Tỷ lệ chiết khấu của tháng hiện tại sẽ dựa trên tổng doanh số nhóm trực tiếp của tháng trước đó.

Tỷ lệ chiết khấu tính trên doanh số nhóm trực tiếp

Tổng doanh số nhóm trực tiếp

Tỷ lệ chiết khấu %

2.000.000 – 3.999.999

3

4.000.000 – 7.999.000

6

8.000.000 – 15.999.999

9

16.000.000 – 31.999.999

12

Từ 32.000.000 trở lên

15

 

2/ Hỗ trợ vận chuyển :

Với mỗi đơn hàng trên 500.000đ tính theo giá ưu đãi cho CTV, CTV được hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển và được hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển với đơn hàng trên 2.000.000đ.

3/ Hỗ trợ hàng mẫu :

CTV được hỗ trợ hàng mẫu miễn phí. Tổng giá trị hàng mẫu miễn phí trong tháng bằng 1% tổng doanh số tháng trước đó của nhóm trực tiếp.

4/ Lớp huấn luyện :

Được tham dự miễn phí các khóa đào tạo, huấn luyên do FPN tổ chức cho các CTV theo chương trình đào tạo do FPN quy định.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng