Zalo 0946.341.441

 

Frompurenature cam kết về sự bảo mật thông tin khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của khách hàng để hoàn tất đơn hàng, gởi thông tin khuyến mãi  và các chương trình đặc biệt. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba.

Trang web cung cấp diễn đàn, bảng tin, và / hoặc các nhóm tin tức cho người sử dụng. Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin được tiết lộ trong các khu vực này trở thành thông tin công cộng và bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin của riêng cá nhân của bạn.

Trang web này có các biện pháp an ninh để bảo vệ sự mất mát, sử dụng sai, và thay đổi các thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi cho phép người dùng lựa chọn để ngưng nhận các thông tin liên lạc của chúng tôi, người dùng  được tùy chọn loại bỏ các thông tin của họ từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, hoặc không nhận được thông tin tương lai của chúng tôi, hoặc để không còn nhận được các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể gửi email đến support@frompurenature.com

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, Frompurenature được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền để công bố bất kỳ thông tin nào, chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với luật pháp.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng